มรรยาท

สิทธิเสรีถาพในการพูด (freedom of speech) เว็บ Thaiissue ต้องการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เราไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกเรื่องที่ได้อ่านหรือได้ยินหรือได้เห็น แต่เมื่อยิ่งเราได้อ่าน ยิ่งได้พูด นั่นจะทำให้เราได้คิด ทางเราเชื่อว่านี่เป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างให้เกิดการพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ได้ และเพื่อให้บรรยากาศในการพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเป็นไปในทางที่ดี ทาง Thaiissue มีข้อแนะนำในการใช้งานดังต่อไปนี้

ใจเขาใจเรา

  1. ก่อนคอมเมนต์ขอให้นึกถึงคนที่ถูกเรากล่าวอ้างถึงด้วย ลองนึกดูว่าถ้าเป็นเราได้รับคอมเมนต์แบบนี้ มันจะให้อะไรกับเขาบ้าง ไม่ว่าจะในด้านความรู้สึกความชัดเจนที่เราต้องการจะบอก คนที่อ่านจะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อหรือไม่

คนเรามีความนึกคิดเป็นของตัวเอง

  1. ความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันอาจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้คนทุกคนมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกับเรา
  2. ถ้าเป็นไปได้กรุณหลีกเลี่ยงคำพูดที่รุนแรง บางครั้งอาจจะไม่ใช่คำพูดที่แสดงออกด้วยคำที่หยาบคาย แต่การสื่อความหมายก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากได้เช่นกัน

สาระย่อมดีกว่า เรื่องไร้สาระหรือไร้แก่นสาร

  1. เรื่องราวที่มีเนื้อหาในด้านลบย่อมมีแรงดึงดูดความสนใจได้มากกว่าเรื่องที่มีสาระ แต่นั่นอาจไม่ก่อนให้เกิดประโยชน์เท่าไหร่นักในด้าน ความคิดสร้างสรรค์

การเปรียบเทียบ

  1. ความชอบอาจทำให้เกิดความลำเอียง อย่างที่ได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความแตกแยกเพราะความชื่นชอบที่ต่างกัน
  2. หากคุณไม่ชอบส่ิงใดกรุณหลีกเลี่ยงการเหมารวมด้วย เช่น เหมารวมผู้ใช้งานที่มีความชอบในสิ่งที่คุณไม่ชอบ และไปบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนไม่ดีหรือคนโง่