ไกด์ไลน์

body

ช่วยจัดรูปแบบ

  1. เราสามารถ อ้างถึงคอมเมนต์ในประเด็นเดียวกันได้โดย >>{เลขคอมเมนต์} ตัวอย่าง >>2
  2. เราสามารถ อ้างถึงคอมเมนต์ในประเด็นอื่นได้โดย >>>/{เลขประเด็น}/{เลขคอมเมนต์} ตัวอย่าง >>>1/1
  3. เราสามารถ เน้นข้อความได้โดย *{ข้อความที่ต้องการเน้น}* ตัวอย่าง
    *คนไทยโนเนม - ไทยอิชชู่*